Som Läkartidningen tidigare berättat vill regeringen skärpa kraven för att få utföra skönhetsbehandlingar. Bakgrunden är att det blivit vanligare med estetiska ingrepp samtidigt som marknaden är oreglerad och skyddet för personer som gör skönhetsingrepp varit bristfälligt.

I dag, den 1 juli, börjar den nya lagen om skönhetsbehandlingar att gälla. Bland annat införs kompetenskrav för den som utför behandlingarna. Estetiska kirurgiska ingrepp får endast utföras av legitimerade läkare och tandläkare som har bevis om specialistkompetens inom en specialitet som är adekvat för det ingrepp som det gäller.

Estetiska injektionsbehandlingar, som till exempel botox, får endast utföras av den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Dessutom innebär den nya lagen att utföraren måste ge information om de risker som föreligger. En åldersgräns på 18 år införs och patienten måste ge sitt samtycke. Utöver detta ska patienten få betänketid innan en behandling eller ett ingrepp görs.

Inspektionen för vård och omsorg får tillsynsansvar för den nya lagen. Därmed upphör Konsumentverkets tidigare ansvar. Tidigare i veckan presenterade Konsumentverket dock en marknadskontroll som visade att många skönhetssalonger utför estetiska injektionsbehandlingar, i form av fillers eller botox, utan att ha legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvård. Av 20 slumpvis utvalda salonger kunde bara fem visa upp att behandlarna hade legitimation.

 

Läs mer:

Regeringen vill skärpa reglerna för skönhetsingrepp