2021 blir ett historiskt år i de svenska läkarnas historia – året för den största förändringen av läkarnas utbildning i modern tid.

I höst börjar nämligen de första läkarstudenterna den nya sexåriga, legitimationsgrundande läkarutbildningen. Och i dag, den 1 juli, börjar det nya regelverket för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) gälla. Den största nyheten blir att ST inleds med bastjänstgöring (BT), en helt ny introduktionstjänst. På sikt ska allmäntjänstgöringen (AT) fasas ut, men det gamla och det nya utbildningssystemet kommer att löpa parallellt de kommande åren.

De första åren omfattas bara läkare som utbildat sig i andra länder av det nya ST-regelverket. Läkarstudenterna som i höst börjar den nya svenska läkarutbildningen, kommer att bli de första svenskutbildade läkarna som gör nya ST, inklusive BT.

En stor vinst med det nya systemet är att alla läkare som påbörjar sin specialisering i Sverige får samma introduktion, enligt Läkarförbundet som länge drivit på för en förändring. Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale beskriver införandet av BT som en seger och en milstolpe.

– Äntligen är den sista pusselbiten på plats. Jag har arbetat med frågan sedan 2009 och en av mina drivkrafter har varit att få till stånd en introduktionstjänstgöring som är tillgänglig för alla, oavsett var i världen du utbildat dig, säger hon i ett pressmeddelande.

Det finns dock orosmoln. Framför allt att det ska bli brist på BT-tjänster, med långa väntetider som en följd och att blivande läkare som – liksom i dag i och med bristen på AT-tjänster – tvingas börja karriären med underläkarvikariat. Enligt Läkarförbundets beräkningar saknas ungefär 600 BT-platser det första året.

– Vi ser en risk att hundratals läkare som utbildat sig i andra länder inte kan påbörja sin karriär. Samtidigt finns det redan i dag en brist på AT-läkartjänster i landets regioner, säger Madeleine Liljegren, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd, i pressmeddelandet.

 

Läs även:

Trevande start för läkarnas bastjänstgöring

Tuffa löneförhandlingar om BT väntas

Utredaren Jens Schollin: »Det var viktigt att inte göra en mini-AT«

»En del frågar vad BT är när de ser min namnskylt«