Folkhälsomyndigheten utreder sedan 2018 om vaccination mot bältros kan ingå i ett särskilt vaccinationsprogram för äldre, parallellt med en utredning om att inkludera vaccination mot vattkoppor för barn och ungdomar i ett allmänt program. Utredningarna har pausats under pandemin, men Folkhälsomyndigheten vill nu undersöka möjligheten att använda det nya, mer effektiva vaccinet – Shingrix – som började göras tillgängligt förra våren på en del vaccinationsmottagningar.

Det nya vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum till skillnad från det andra befintliga vaccinet mot bältros (Zostavax) som ges med singeldos och som introducerades 2013. Shingrix består av ett antigen och adjuvans, medan Zostavax innehåller levande försvagat virus. Enligt Folkhälsomyndigheten har Shingrix i studier visat sig kunna minska incidensen av bältros med över 90 procent, att jämföra med minskningar på 50 procent för Zostavax.

Sören Andersson, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten, säger till Ekot att det vore värdefullt att kunna erbjuda vaccin i ett statligt vaccinationsprogram så att det blir subventionerat eller kostnadsfritt, eftersom bältros drabbar så många som 30 000 personer varje år i Sverige. Ungefär 10 procent av patienterna får postherpetisk neuralgi, en komplikation med nervsmärta i mer än tre månader, enligt Folkhälsomyndigheten.

Kostnaden för Shingrix är flera tusen kronor. Sveriges Kommuner och regioners råd för nya terapier (NT-rådet) rekommenderade i ett yttrande i december förra året regionerna att avvakta med att finansiera Shingrix till dess att NT-rådet gjort en sammanvägd bedömning av vaccinets värde och avgett en rekommendation.