Antalet fall av covid-19 ökade med 42 procent mellan vecka 28 och 29, men från låga nivåer. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport. Tvåveckorsincidensen låg förra veckan på 43 fall per 100 000 invånare. Ökningen kunde främst kopplas till storstadsregioner. 11 regioner hade dock en högre incidens än föregående vecka (Gotland, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Örebro). När incidensen vecka 29 jämfördes med medelvärdet för de tre föregående veckorna var den högre i 6 regioner (Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Stockholm, Västra Götaland). Incidensen var i fallande ordning högst i åldersgrupperna 20–29, 10–19 och 30–39 år.

Deltavarianten är sedan vecka 26 den dominerande virusvarianten.

Cirka 20 procent av fallen under vecka 29 kunde kopplas till utlandsresor.