Svenska distriktsläkarföreningen reagerar, liksom Sveriges yngre läkares förening, Sveriges läkarförbund student och Sjukhusläkarna, starkt mot att vårdgivare sagt ja när DN-reportrar som utgav sig för att vara patienter ville lista sig hos en »etnisk svensk« läkare.

– Det är helt oacceptabelt att vårdgivare låter sådant ske och att endast ett fåtal markerat emot de förfrågningar som gjorts på ett rasistiskt sätt. Arbetsgivare ska planera, leda och bedriva vård så att det är läkaren med bäst kompetens som träffar patienten. Där är det inte bakgrund, kön, hudfärg eller etnicitet som styr på något sätt, säger Marina Tuutma, ordförande i Svenska distriktsläkarföreningen, i ett uttalande via mejl till Läkartidningen.

Distriktsläkarföreningen påpekar att arbetsgivaren, utifrån arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen, är skyldig att undersöka om det finns risker för diskriminering och kränkningar på arbetsplatsen och vidta förebyggande och främjande åtgärder, och att det också ska följas upp kontinuerligt.

– Det räcker inte med fina riktlinjer om diskriminering, de måste efterlevas och även regionpolitikerna måste ta sitt ansvar i att utformningen av vårdvalet aldrig får baseras på ras, kön eller etnicitet, säger Marina Tuutma.

»Svenska distriktsläkarföreningen kommer inte acceptera att våra medlemmar systematiskt utsätts för rasism«, skriver föreningen avslutningsvis.

 

Läs även:

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare