– Det allra viktigaste just nu är att säkra vila och återhämtning på ett bra sätt under sommaren, att man får en sammanhängande ledighet för att orka, sa hon.

Seminariet hade rubriken »En sjukvård under press – hur kan vi gå stärkta ur pandemin?« och arrangerades av Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Under seminariet konstaterades att sjukvården har klarat av den utmaning som pandemin erbjuder, på ett bra sätt. Bland annat genomfördes 84 procent av alla operationer 2020, i jämförelse med 2019.

Som en central del i arbetet under pandemin pekades samverkan mellan olika aktörer ut.

– Det absolut viktigaste för oss är samverkan och samverkan igen. Ensam är inte stark och vi är så små så vi behöver samverka med andra regioner och stötta varandra. Det är otroligt viktigt, det är den stora lärdomen, sa Maria Söderkvist, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

Anders Henriksson, andre vice ordförande i SKR, blickade framåt och talade om vikten av att regionerna klarar av att rekrytera medarbetare och att kompetensen hos medarbetarna används på rätt sätt.

– Vi måste se till så att villkoren i hälso- och sjukvården är attraktiva, sa han också.

– Har man bra strukturer för fortbildning så är det lättare att behålla och rekrytera personal, påminde då Sofia Rydgren Stale.