Under förra veckan, vecka 28, rapporterades 1 855 fall av covid-19 i Sverige. Det är en ökning med cirka 24 procent jämfört med vecka 27, enligt veckorapporten.

På nationell nivå ligger smittspridningen på en låg nivå. Incidensen av antalet fall i riket räknat över 14 dagar var 32 fall per 100 000 invånare.

Men för storstadsregionerna syns en ökning. Enligt en lägesrapport från Region Stockholm konstaterades 784 nya fall av covid-19 under perioden 13 juli till 19 juli. Det är en ökning med 44 procent jämfört med veckan innan.

Enligt Folkhälsomyndigheten fortsätter andelen fall av covid-19 med koppling till utlandsresor att öka. Personer smittade utomlands stod för minst 23 procent av fallen under förra veckan.

När det gäller förekomsten av virusvarianter konstaterar Folkhälsomyndigheten att deltavarianten fortsätter att dominera medan alfavarianten har minskat. Eftersom det totala antalet fall av covid-19 nu ligger på en relativt låg nivå i Sverige går samtliga positiva covid-19-prov till helgenomsekvensering.

Folkhälsomyndigheten konstaterar också att vaccinationerna i regioner fortsätter enligt planeringen. Prognosen att alla vuxna i Sverige ska ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 19 september ligger fast.

Hittills har drygt 75 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos vaccin, och drygt 47 procent har fått två doser.