Läkartidningen rapporterade nyligen att Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) skickat ett brev till Socialstyrelsen där de uppmanar myndigheten att förtydliga reglerna kring vilka verksamheter som är lämpliga som lärandemiljöer för AT-läkare.

Socialstyrelsen har tagit del av brevet, och myndigheten kommer att se över hur reglerna kan förtydligas. Det uppger Åsa Wennberg, enhetschef vid Socialstyrelsen, för Läkartidningen.

– Det vi uppfattar att man är ute efter är ett förtydligande kring vilken sorts placering som skulle vara okej. Det vi kan göra på det här området är att förtydliga så långt vi kan när det gäller sådant som har med AT-föreskriften att göra. Vissa saker regleras i patientsäkerhetsförordningen, men vi ska titta på vilket sätt vi kan förtydliga det här på, säger hon till Läkartidningen.

Ambitionen är att se över om Socialstyrelsen kan bli mer vägledande för att hjälpa regionerna att få fram fler AT-platser.

– När det gäller förvaltningsrättsliga beslut vill man ogärna lämna förhandsbesked. Men i det här fallet kanske vi kan titta på inom vilka verksamheter det skulle vara okej att ha en placering, och att vara ett bollplank till regionerna och se hur vi kan hjälpa dem att komma vidare i syfte att utöka antalet AT-platser.

I brevet lyfter Läkarförbundet och SKR fram att det finns oklarheter kring var AT-läkare kan göra en placering och bli godkända eftersom vissa invärtesmedicinska specialiteter blivit egna basspecialiteter, exempelvis infektionsmedicin.

– Vi skulle kanske kunna exemplifiera var vi ser att man inom ramen för invärtesmedicin skulle kunna göra en AT-placering, och också att det inte ska spela så stor roll vad det står på dörren på kliniken utan att det mer handlar om att målen ska vara uppfyllda.

Läkarförbundet har sedan länge velat se en större översyn av AT-föreskriften, eftersom man anser att den är föråldrad.

– Verkligheten ser inte ut på samma sätt som den gjorde när föreskriften kom, den bilden delar jag. Men vi har inte hunnit analysera skrivelsens förslag i detalj. Det ska vi ta tag i efter sommaren, säger Åsa Wennberg.

Läs mer:

Läkarförbundet och SKR vill ha översyn av reglerna för AT