Läkartidningen har tidigare rapporterat att kvinnokliniken vid Södersjukhuset måste spara pengar på grund av ett budgetunderskott.

Nu rapporterar Dagens Nyheter att sparkraven inneburit en neddragning av bemanningen vid Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna. I stället för två medarbetare bemannas mottagningen nu endast av en sjuksköterska under kvällar och nätter utom på lördagar och söndagar.

Det här oroar läkare på kvinnokliniken som pekar på att ensamarbetet bland annat innebär större krav på att hinna med de rutiner som krävs i bemötandet av patienterna. Detta medför en risk för att vården blir undermålig.

– Det krävs mer än en sköterska för att ge patienterna den vård de behöver, säger Anna Möller, överläkare på kvinnokliniken, till DN.

Lena Maltzman, medicinskt ansvarig läkare på akutmottagningen för våldtagna, anser att besparingskraven som drabbat hela kvinnokliniken orsakat problem. Generellt sett fungerar verksamheten nattetid, men hon menar att det uppstår problem när flera patienter söker vård samtidigt.

– Om gynakuten har svårt sjuka patienter som behöver krävande vård uppstår köer. Vilket drabbar våra patienter som är i behov av ett tryggt bemötande utan långa väntetider. Man kan inte förutse trycket på en akutverksamhet. Även om det är lugnt här de flesta nätter, kan det smälla till plötsligt. Det behövs mer än en vårdpersonal för att vi ska kunna förbereda och ge patienterna den vård de behöver, säger Lena Maltzman.

Maria Sjöstrand, verksamhetsområdeschef för kvinnokliniken på Sös, uppger för DN att akutmottagningen för våldtagna inte haft fler patienter i år jämfört med föregående år.

– Och vi befarar heller inte att trycket ökar framöver. På gynekologiska akutmottagningen arbetar jourhavande läkare och sjuksköterskor som finns som resurs för patienterna som söker till Akutmottagningen för våldtagna, säger Maria Sjöstrand till DN.

Läs mer:

Läkare kritiserar besparingar i kvinnosjukvården i Stockholm