Läkartidningen har tidigare berättat om studien vid Danderyds sjukhus i Stockholm som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19.

Under våren 2020 samlades prov från över 2 000 medarbetare på sjukhuset in. Av dessa hade cirka 19 procent antikroppar mot sars-cov-2. Dessutom samlade man in prov från drygt 100 patienter som vårdats inneliggande för covid-19.

Forskarna har följt deltagarna i ett år, och nu har fas 4 av studien genomförts. Här har forskarna tittat särskilt på en grupp deltagare som insjuknade våren 2020 och som ännu inte fått vaccin.

Resultaten visar att över 80 procent av de deltagare som hade milda symtom våren 2020 fortfarande har mätbara antikroppsnivåer ett år senare, skriver Danderyds sjukhus i ett pressmeddelande.

Forskarna har också undersökt antikropparnas förmåga att binda till nyare virusvarianter som Alpha och Delta.

– Sammanfattningsvis kan vi säga att vi ser ett generellt gott antikroppssvar ett år efter mild covid-19. En osäkerhet har tidigare varit om immuniteten efter naturlig infektion av originalviruset även skyddar mot de nya virusvarianterna, såsom Alpha och Delta. Det är betryggande att vi ser att antikropparna binder även dessa mer smittsamma virusvarianter, säger Charlotte Thålin, specialistläkare och ansvarig forskare för studien, i pressmeddelandet.

Studien om långtidsimmunitet drivs och genomförs i ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska institutet, KTH, Scilifelab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.

Studien fortsätter, och nästa provtagning ska ske i augusti/september. Då har de flesta deltagare troligtvis fått vaccin.

– Vi kommer att fortsätta jämföra immunförsvaret efter naturlig infektion och efter vaccination, samt titta på immunsvaret efter olika typer och kombinationer av vaccin. Studiegruppen är unik och vi fortsätter följa deltagarna med löpande provtagningar framöver, säger Charlotte Thålin.

Läs mer:

Ny studie: Antikroppar kvar efter nio månader

Majoritet behöll antikroppar i minst fyra månader

Vanligare med antikropparna hos de som vårdat coronapatienter

En av fem på Danderyd har haft covid-19