Coronaviruset har tidigare hittats hos hundar, men detta är första kända fallet i Sverige. Det var i samband med att hunden undersöktes på djursjukhus för luftvägssymtom som hunden testade positivt. Både personer som hade haft hand om hunden och personal på djursjukhuset som vårdat hunden hade insjuknat i covid-19, och därför togs prov från hunden som del av smittspårning. Hundens symtom bedömdes dock inte bero på sars-cov-2.

– Trots positivt provsvar går det dock inte att säga huruvida hunden spelat en roll som smittspridare från djurhållare till personalen i fråga. Hundar anses endast måttligt mottagliga för sars-cov-2-infektion och det finns inga rapporter där smittspridning från hund till andra djur eller människor dokumenterats. Den största risken för smittspridning finns fortfarande i första hand mellan människor, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA, i ett pressmeddelande.

SVA påpekar dock att den allmänna rekommendationen för att förebygga smittspridning mellan människa och djur är att följa normala hygienrutiner vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar. Handtvätt med tvål och vatten före och efter kontakt rekommenderas och är särskilt viktigt om man själv är sjuk.