I tisdags meddelade EMA att myndigheten påbörjat en löpande granskning av Vidprevtyn som utvecklas av företaget Sanofi Pasteur. Vaccinet blir det nionde som myndigheten granskar. Beslutet för utvärderingen bygger på laboratoriestudier och tidiga kliniska studier hos vuxna, vilka tyder på produktion av antikroppar mot sars-cov-2.

Vidprevtyn är ett proteinbaserat vaccin med en variant av det spikeprotein som finns på ytan av sars-cov-2, tillsammans med en adjuvant som ska stärka immunförsvaret. Efter inrådan från Folkhälsomyndigheten ska mRNA-vaccin utgöra basen i svensk vaccination mot covid-19. Men myndigheten rekommenderar också komplettering med andra typer, och där bedöms proteinvaccin vara lämpad bland dem som blir tillgängliga i en närtid.

På torsdagen beslutade den svenska regeringen att ingå ett avtal med franska Sanofi om 4,9 miljoner doser. Förutsatt att vaccinet får ett godkännande av EMA och därefter Läkemedelsverket, ska merparten av doserna levereras nästa år.

I ett pressmeddelande beskriver regeringen att den svenska strategin med en bred portfölj av vacciner har fungerat väl och ska fortsätta. Syftet med att köpa in olika typer av vaccin är »att sprida riskerna samt ta höjd för olika scenarier vad gäller pandemins utveckling«.