16- och 17-åringar planeras kunna börja vaccineras under den andra veckan i augusti, utifrån regionernas förutsättningar. Det ska också gälla personer ned till 12 år, om de riskerar att drabbas allvarligt av covid-19, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Myndigheten bedömer att alla regioner då har kommit så långt i vaccinationen att alla i fas 4 har erbjudits vaccin.

Enligt Folkhälsomyndigheten är syftet främst att skydda ungdomarna mot sjukdomen, men också att ytterligare minska spridningen i samhället. Vaccinet som ska användas är Pfizer och Biontechs mRNA-vaccin, vilket är godkänt för användning på personer ned till 12 år.

Vaccination för barn ned till 12 års ålder kan göras utifrån en lista med medicinska tillstånd som Svenska barnläkarföreningen har tagit fram. Bland de grupper som föreningen rekommenderar vaccin till, finns bland annat barn med svår lungsjukdom, genomgången lungtransplantation, och barn med allvarlig reumatisk sjukdom som kräver intensiv immunsuppressiv terapi.

Flera regioner är redo att sätta igång med vaccination i de här grupperna redan i dag. Men Folkhälsomyndigheten har efter samtal med regionerna och Sveriges Kommuner och regioner, kommit fram till att det bästa vore att ha ett gemensamt startdatum för hela landet. Det beror bland annat på att det inte ska bli en »onödig konkurrens om vem som ska gå fram fortast«, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Läkartidningen.

– Det finns ju regioner som vill börja redan i dag. Och det finns regioner som säger de inte ens kan börja i augusti. Då har vi landat i ett mellanläge. Och det är också motiverat av att då finns förutsättningar som gör det möjligt för sjuksköterskor att vaccinera ner till 16 år.

Normalt ska vaccin och andra läkemedel ordineras av läkare. Men det finns undantag för vacciner som är en del av olika program genom en föreskrift från Socialstyrelsen. Hittills har den föreskriften gjort det möjligt att vaccinera ner till 18 års ålder. Nu ändrar myndigheten den så att sjuksköterskor kan vaccinera ner till 16 år gamla patienter. Och den ändringen beräknas vara klar till början av augusti.

– Vi tror att det är rimligt att börja då, för det blir väldigt krångligt om alla 200 000–300 000 barn ska ha en ordination av en läkare, säger Anders Tegnell.