Bild från första provtillfället som hölls i juni. Foto: Akademiska sjukhuset

Sedan tidigare har utlandsutbildade läkare med examen utanför EU/EES kunnat göra det praktiska delprovet i Umeå och Göteborg. Nu går det även att göra det i Uppsala.

I juni ordnades det för första gången på Akademiska sjukhuset. Planen är att provet, som ordnas vid ett flertal tillfällen per år, ska genomföras i Uppsala två gånger per år. Nästa tillfälle blir i januari 2022.

Det praktiska delprovet genomförs på ett kliniskt träningscentrum i form av två OSCE-cirklar (objective structured clinical examination). Det mäter förmågan att agera som läkare i kliniska situationer och innefattar till exempel anamnes, information, status, undersökningar, tolkningar av undersökningar, HLR och interprofessionella interaktioner.

OSCE används sedan tidigare för att testa svenska läkarstudenters kunskaper. När det nya legitimationsgrundande sexåriga läkarprogrammet startar i höst kommer examinationsformen användas ännu mer.

Medicinska kunskapsprovet

Det medicinska kunskapsprovet riktar sig till personer med läkarutbildning från utanför EU/EES. Syftet är att säkerställa att läkaren har teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter som svarar mot kraven för svensk legitimation.

Kunskapsprovet innehåller en teoretisk och en praktisk del. För att få göra det praktiska delprovet krävs ett godkänt resultat på den teoretiska delen. Deltagarna har fem gånger på sig att klara den teoretiska delen och tre gånger på sig för att klara den praktiska.