Efter vaccination med två doser av Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty respektive Astra Zenecas vaccin Vaxzevria sågs ett effektivt skydd mot deltavarianten av sars-cov-2 som bara var något lägre än vid alfavarianten. Efter en dos var dock skillnaden större, och den skyddande effekten tydligt lägre vid deltavarianten. Det visar en ny studie från England publicerad i New England Journal of Medicin.

Studien inkluderade drygt 19 000 fall av personer i England från 16 år och uppåt med covid-19, orsakad av antingen alfa- eller deltavarianten, där symtom uppstått minst 21 dagar efter första respektive 14 dagar efter andra dosen, och som vaccinerats med endera Pfizers eller Astra Zenecas vaccin. Av dessa hade 78 procent alfavarianten och 22 procent deltavarianten. Jämförelse gjordes med ovaccinerade personer samt vaccinerade där symtom uppträtt 4 till 13 dagar efter vaccination.

Efter två doser var den skyddande effekten av Pfizers vaccin vid alfavarianten 93,7 procent (95 procents konfidensintervall [95KI] 91,6–95,3 procent) och vid deltavarianten 88,0 procent (95KI 85,3–90,1 procent). För Astra Zenecas vaccin var motsvarande siffror 74,5 procent (95KI 68,4–79,4 procent) respektive 67,0 procent (95KI 61,3–71,8).

Den skyddande effekten efter en dos var dock påtagligt lägre mot deltavarianten (30,7 procent; 95KI 25,2–35,7 procent) än mot alfavarianten (48,7 procent; 95KI 45,5–51,7 procent), med liknande resultat för båda vaccinerna.