Forskare vid Umeå universitet har jämfört immunsvar och bieffekter i en studie som publicerades i New England Journal of Medicine den 14 juli. Ett 80-tal personer, sjukvårdspersonal i åldern 23–62 år, fick doserna med 9–12 veckors mellanrum.

– Det är en begränsad studie på 88 personer, men vi ser tydligt att Modernas mRNA-vaccin fungerar utmärkt för att förstärka det antikroppssvar som den första dosen med Astrazeneca gav, säger Mattias Forsell, docent i immunologi vid Umeå universitet, som lett studien, i ett pressmeddelande.

Skillnader i lindriga biverkningar sågs men var förväntade.

– Andelen milda biverkningar var något högre i gruppen som fått Moderna som andra dos, vilket var relativt förväntat utifrån vad som redan finns beskrivet för både Astrazenecas och Modernas vacciner, säger Johan Normark, docent i infektionsmedicin, som varit ansvarig för den kliniska delen.

I Sverige ges Astrazenecas vaccin endast till personer över 65 år. I många länder kan yngre personer som fått en första dos av Astrazenecas vaccin välja om de vill ha ett mRNA-vaccin som andra dos.

Forskarna tror att fynden kan ha betydelse för nuvarande och framtida vaccinstrategier i Sverige och världen, eftersom det troligen kommer att behövas ytterligare vaccindoser för att erhålla fullgott skydd på sikt.