– I den uppdaterade rekommendationen kommer vi möjligen att bredda intervallet ytterligare utifrån den kunskap som finns, säger statsepidemiolog Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, till Läkartidningen.

Han betonar att regionerna redan i dag har ett stort handlingsutrymme för att bestämma intervall mellan doserna. För Pfizers vaccin gäller exempelvis 3–7 veckor.

Men samtidigt har Folkhälsomyndigheten rekommenderat 7 veckors mellanrum.

– Vi har pekat på att det fram till ganska nyligen varit viktigare att få så många som möjligt vaccinerade och då ligga på ett förhållandevis långt intervall mellan doserna.

– Nu har vi successivt kommit i ett annat läge där trycket på att få en första dos minskat betydligt och det finns utrymme för att ge fler en andra dos. Då är det fullständigt rimligt att man använder den flexibilitet som finns i systemet, säger Anders Tegnell.

Han ser inga betydande risker med kortare intervall.

– Om man kortar för mycket så finns det en del studier som talar för att man möjligen får en något sämre effekt. Vi studerar nu de underlag som finns som grund för en uppdaterad rekommendation.

Region Västmanland var bland de första att öppna för bokning av tid 4 veckor efter första dosen.

– Vi ser nog inga direkta nackdelar. Studierna är ju gjorda på dosintervall som är 3 respektive 4 veckor för Pfizer respektive Moderna. Av praktiska skäl håller vi gärna samma dosintervall, så just nu har vi inga planer på att gå ner på 3 veckor för Pfizer, säger Jonas Ekström, överläkare och vaccinsamordnare i Region Västmanland.

Han säger att övergången till ett flexibelt intervall, 4–7 veckor, varit uppskattat.

– Bakgrunden till förändringen var att vi såg ett allt lägre bokningstryck och vi stod med många lediga tider. Vi ser att det är en fördel med att fler blir färdigvaccinerade i stället för att spara vaccin i frysen.

Enligt TV4 Nyheterna har omkring hälften av regionerna gått över till kortare intervall mellan vaccindoserna.

Region Stockholm är ett av de senaste exemplen med motiveringen att det blivit viktigare att få fler fullvaccinerade snabbt, då deltavarianten kräver två doser för att ge ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.

– Vi har gott om vaccin men också ett nytt läge med deltavariantens spridning. Att ge fler möjligheter att få dos två tidigare ligger helt i linje med vårt mål: att använda tillgängligt vaccin på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt vid varje tidpunkt, säger Region Stockholms vaccinsamordnare Magnus Thyberg i ett pressutskick.