Minst 11 regioner (Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västra Götaland, Östergötland, Jönköping, Kalmar) har riktlinjer som ska motverka sådan diskriminering.

Men även i dessa regioner har personal försökt hjälpa DN-reportrar som utgett sig för att vara patienter med önskan om en »etnisk svensk« läkare eller tandläkare.

Även Region Skåne har för DN uppgett att man har riktlinjer mot att personal väljs utifrån etnicitet, men har sedan backat när tidningen efterfrågat dessa och då meddelat att de inte finns längre.

Region Jönköpings län var tidigt ute med att ta fram riktlinjer som en del av sina dokument för etik i vården, men även där har »DN-patienter« fått hjälp med sin begäran.

– Jag tror det är flera saker som spelar roll. Man kanske inte tänkte på det. Man kanske var lite rädd. Vad är det jag hör? Om man har gott om svenska läkare så kanske det var lättare att säga det snarare än att markera. Man ska heller inte markera i onödan, förklarar Charlotta Edsdotter, direktör för Region Jönköpings offentligt drivna primärvård, för DN.

 

Läs även:

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare