Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommer att kalla till sig ansvariga i regionerna och några av de övriga stora vårdgivarna för att ta upp frågan om rasism och diskriminering inom vården. Det säger diskrimineringsombudsmannen Lars Arrhenius till Dagens Nyheter efter tidningens avslöjande att flera vårdgivare gått med på önskemål om att få välja att vårdas av etniskt svenska läkare eller tandläkare. DO kommer även att kontakta Läkarförbundet och Tandläkarförbundet.

Lars Arrhenius säger att han ser allvarligt på det här och kommer att agera snarast. Han förklarar att syftet är att komma fram till hur DO kan bidra för att komma till rätta med problemen och att det är arbetsgivarna som har det yttersta ansvaret.

– Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren har ett viktigt ansvar, facken också. Jag tror att man behöver göra en större insats för att förändra situationen, säger han till DN.

Lars Arrhenius säger också till tidningen att åtgärden är ett första steg för att få mer underlag och att myndigheten sedan kan ta ställning till om det är aktuellt med en större tillsyn.

Läs även:

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare