Hela 51 av 120 undersökta vårdgivare var tillmötesgående till kravet på »etnisk svensk« eller »svensk svensk« läkare eller tandläkare när DN-reportrar utgav sig för att vara en patient som sökte listning hos en ny vårdgivare.

40 vårdgivare gick inte med på önskemålet, och i endast ett fåtal fall markerade personal tydligt mot begäran. Övriga mottagningar som tillfrågades har inte sorterats in i någon kategori då de saknade en »blandad« personalstyrka.

DN-granskningen visar också att flera mottagningar gett instruktioner kring hur patienten kan gå tillväga för att undvika en läkare med utländsk bakgrund samt att det är vanligt att klinikerna nämner namn på sina anställda i diskussioner om etniskt svenska läkare.

Förutom enskilda och privata verksamheter finns stora vårdbolag bland dem som i granskningen gått med på önskemålen. Både Krys rådgivning, som svarar för bolagets vårdcentraler, och flera av Capios vårdcentraler uppger att de kan erbjuda etniskt svenska läkare. I mejl till DN svarar både Capio och Kry att de inte står bakom agerandet.

Dagens Nyheter har mötts av en rad förklaringar efter återkoppling med de vårdgivare som varit tillmötesgående. I många fall har vårdgivarna hänvisat till misstag av sommarvikarier eller till att medarbetare inte varit medvetna om att man inte ska godta krav om läkare utifrån etnicitet.