Under juli i år har Folkhälsomyndigheten hittills fått rapporter om 13 fall av badsårsfeber, en allvarlig form av vibrioinfektion med sepsis som följd. Somrarna 2019 och 2020 noterades bara ett fåtal fall, men den varma sommaren 2018 inkom rapporter om 23 fall i juli och 45 i augusti.

Olika typer i bakteriesläktet Vibrio finns framför allt i salt och bräckt vatten, men ibland även i sötvatten. Risk för badsårsfeber uppstår vid vattentemperaturer över 20 grader under en längre tid, då bakterietillväxten gynnas. Om infektionen får fäste i ett existerande sår kan det leda till badsårsfeber. Det är främst personer med nedsatt immunförsvar som insjuknar. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken mycket låg vid mindre sår, till exempel sönderrivna myggbett. Myndigheten avråder dock den som har ett större sår från att bada i hav eller sjöar.