Folkhälsomyndigheten skickar varje månad ut en webbenkät med syfte att undersöka vaccinationsviljan hos befolkningen. Den senaste enkäten gjordes 7–17 juni, med en svarfrekvensen på 72 procent. Resultatet visar att det finns en stark vilja att ta vaccin mot covid-19. Nästan nio av tio personer svarade att de helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig.

För första gången fick även personer mellan 16 och 19 år besvara enkäten. 87 procent uppgav att de kommer vaccinera sig – 58 procent sa att de helt säkert skulle göra det och 29 procent att de troligen kommer att vaccinera sig. Samtliga åldersgrupper angav att de ville göra det både för att skydda sig själva och för att skydda andra.

När det gäller redan vaccinerade, svarade 97 procent att de helt säkert kommer att ta dos två, medan 2 procent svarade att de troligen kommer ta den.

̶  Det är väldigt glädjande att det fortsatt är så många som är positivt inställda till att vaccinera sig, och att det även gäller i åldern 16-19 år. Att motivet för vaccination mot covid-19 i alla åldersgrupper är att skydda sig själv och att skydda andra är också intressant att se, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.