2018 fällde Karolinska institutet (KI) Paolo Macchiarini och sex medförfattare för oredlighet i forskning. Bland de fällda fanns en av de fyra visselblåsare som först larmade om oegentligheter kring Paolo Macchiarinis forskning.

Ytterligare två visselblåsare bedömdes som »klandervärda« av KI.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat har tre av visselblåsarna och ytterligare en fälld KI-forskare förgäves försökt få rätt att överklaga KI:s beslut. Ärendet gick ända till Högsta förvaltningsdomstolen.

Forskarna har också begärt skadestånd av staten men i februari i år avvisade Justitiekanslern samtliga anspråk.

Med hjälp av organisationen Centrum för rättvisa anmäler nu visselblåsarna Sverige till Europadomstolen i Strasbourg för att »de inte har tillförsäkrats ett effektivt domstolsskydd mot repressalier«.

– Det är obegripligt att en myndighet kan rikta osakliga och ogrundade anklagelser mot en enskild person utan att man får någon möjlighet att försvara sig, säger Karl-Henrik Grinnemo, en av visselblåsarna, i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att visselblåsarna nu ska få upprättelse.

– Rätten att få överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol för att kunna försvara sig mot allvarliga anklagelser är grundläggande i en rättsstat. Det är viktigt både för visselblåsarskyddet inom medicinsk forskning och för patientsäkerheten i Sverige att det här fallet prövas av Europadomstolen, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för visselblåsarna.

Läs mer:

JK nekar visselblåsare skadestånd

Visselblåsare begär skadestånd – och får stöd av Läkarförbundet

Visselblåsare får nej av Högsta förvaltningsdomstolen

Visselblåsare en av sju forskare som fälls i stor Macchiarini-utredning