I september 2020 gick WHO ut med en stark rekommendation om att använda kortison till svårt eller kritiskt sjuka covidpatienter. Nu utfärdar organisationen för andra gången sedan pandemin startade en ny behandlingsrekommendation för covid 19 – denna gång om att svårt sjuka patienter ska behandlas med både kortison och interleukin-6-hämmare.

Rekommendationen görs efter att WHO analyserat data från över 10 000 patienter från 27 kliniska prövningar. Resultatet visade att risken för dödsfall minskade med 13 procent hos allvarligt eller kritiskt sjuka patienter efter behandlingen. Risken att behöva respiratorvård minskade med 28 procent.

Interleukin-6-hämmare, som tocilizumab och sarilumab, är från början utvecklade som antiinflammatoriska läkemedel vid reumatisk sjukdom. Men de verkar, enligt WHO, även trycka ner den skadliga överreaktion i immunförsvaret som en del patienter drabbas av.

Det är främst tocilizumab som studerats vid covid-19. Läkartidningen har tidigare skrivit om en studie som visat att tilläggsbehandling med tocilizumab minskade dödligheten hos sjukhusvårdade patienter.

– Det mesta talar för att det här kommer att bli standardbehandling för åtminstone svårare sjuka patienter, sa Ola Blennow, överläkare i infektionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, till Läkartidningen i februari.

Det är dock dyra läkemedel som är svåra att få tag på i stora delar av värden, påpekar WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Gheberysesus i ett pressmeddelande. Han uppmanar därför tillverkarna att sänka priserna och på olika sätt verka för att göra läkemedlet mer tillgängligt i låg- och medelinkomstländer, i synnerhet länder som drabbats hårt av covid-19.

Tocilizumab kan, enligt det nationella vårdprogrammet i Sverige, användas som »tillägg till kortikosteroider hos allvarligt sjuka patienter med betydande/ökande syrgasbehov och pågående kraftig inflammation under klinisk försämring tidigt i sjukdomsförloppet«.

 

Läs också:

Stöd för att tocilizumab minskar dödligheten hos covidpatienter

Medicinsk kommentar: Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19