2016 kampanjade Sverige för att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA skulle flytta hit, då det stod klart att dess dåvarande hemvist Storbritannien skulle lämna EU. Bland argumenten lyftes Sveriges life science-industri och att det svenska Läkemedelsverket ofta anlitats av EMA. I samband med det lobbade gärna regionpolitiker för en flytt till Stockholm eller Uppsala, med samma argument.

Men så blev det inte. EU-rådet röstade för att myndigheten skulle till Amsterdam i Nederländerna i stället.

Nu finns dock chansen att på nytt ansöka om att få en hälsorelaterad myndighet. Denna gång handlar det om Hera, den europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser. Den existerar inte än, men utreds av unionen som kan ta beslut i ärendet i höst.

Bakgrunden är att coronapandemin synliggjort att det behövs samordnande EU-insatser vid hälsorisker. EU har konstaterat att det bland annat finns brister i framförhållning om vilken efterfrågan och vilket utbud som finns i sjukvården, om beredskap, och om insatser.

Blir myndigheten verklighet bör den ligga i Stockholm. Det tycker i alla fall Ole Petter Ottersen, Björn Zoëga och Irene Svenonius. I en debattartikel i Dagens Medicin skriver de att huvudstaden är perfekt för ändamålet. Därför bör regeringen och andra aktörer, både nationella och lokala, inleda en kandidatur för att få Hera till Sverige.

Trion lyfter flera argument för saken. Bland dem finns att EU:s smittskyddsmyndighet ECDC redan finns i regionen, att Karolinska institutet rankas som ett av EU:s ledande medicinska universitet och att Karolinska universitetssjukhuset rankats som Europas näst bästa sjukhus av Newsweek.

De lyfter också, liksom Sverige gjorde under striden om EMA, att Stockholm och Uppsala utgör ett viktigt centrum för life science. Hagastaden, området på gränsen mellan kommunerna Stockholm och Solna, har också blivit ett nav för företag och organisationer inom medicin och hälsa.

Ole Petter Ottersen, Björn Zoëga och Irene Svenonius skriver att Stockholmsregionen är en ledande aktör inom medicin och har »ett ansvar att förbättra EU:s beredskap inför nya allvarliga hälsohot«.

 

Läs även:

EMA till Amsterdam

Regeringen vill ha EMA till Sverige

Hans uppdrag: Få EMA till Sverige