Andreas Fischer, specialistläkare i kirurgi vid Södersjukhuset samt ordförande i Sjukhusläkarna i Stockholm. Foto: Anna Lehmusto

Att sjukhusen i landet drar ner på vårdplatser och skjuter upp planerade operationer, som bedöms kunna vänta, för att kunna fokusera på akutsjukvård under sommaren är normalt. Men just nu är läget på Stockholms akutsjukhus mycket ansträngt, rapporterar Dagens Nyheter.

Vid Södersjukhuset saknas resurser att klara många akuta operationer, och flera patienter som behövt operation inom ett dygn har den senaste tiden skickats vidare till Ersta sjukhus, ett specialistsjukhus i Stockholm.

– Läget är jätteallvarligt, bekräftar Andreas Fischer, specialistläkare i kirurgi vid Södersjukhuset samt ordförande i Sjukhusläkarna i Stockholm. Andreas Fischer ser med stort allvar på situationen, som han anser beror på brister i organisation och chefskap.

– Just nu skickar vi iväg patienter som ska opereras till andra sjukhus, vilket betyder att vi inte kan utföra essensen i vårt kirurgiska uppdrag, nämligen att operera. Som lök på laxen har vi ett tufft sparbeting hängande över oss, som ytterligare kommer att minska antalet vårdplatser, säger han.

Den akuta situationen innebär att patienter, varav fyra legat ett dygn på akuten i väntan på basal blindtarmskirurgi, skickats till Ersta sjukhus med taxi eller ambulans.

– Detta är inte optimalt sett till patientsäkerheten, men det påverkar även utbildningen av våra yngre kollegor, som går miste om att få utföra basal kirurgi. Ersta är ju inte heller ett akutsjukhus. Södersjukhuset är däremot norra Europas största akutsjukhus, och att som kirurg tvingas skicka iväg patienter i taxi härifrån till ett annat sjukhus är inte rätt och känns extremt frustrerande.

Normalt brukar läget vid akutsjukhusen lätta efter sommarperioden, men Andreas Fischer ser ingen ljusning för Södersjukhusets del till hösten. Bland annat finns organisatoriska problem i det nybyggda sjukhuset, där gynekologisk kirurgi nu sker i en del av sjukhuset och övrig kirurgi i en annan del. Det sparbeting som ligger för 2022 på 80 miljoner kronor betyder också att personalen är extra pressad och orolig inför framtiden.

– Den besparing som ligger över oss är extremt märklig. Det är en ordentlig kaka att skära ner i en sådan här komplex organisation. Dessutom blir allt material och alla behandlingar dyrare år för år, vilket leder till att vi kommer att vi kunna erbjuda mindre och mindre vård om vi tvingas spara. Jag ser det som att man försöker bromsa i en uppförsbacke i ett läge då vi i stället behöver gasa för att komma ifatt och kunna bedriva den vård våra patienter behöver, säger Andreas Fischer.