Hälsoministrarna i Tysklands delstater har enats om att alla barn ska erbjudas vaccin från 12 års ålder, rapporterar Sveriges Radio Ekot. De går därmed ett steg längre än landets expertgrupp som alltså inte rekommenderar generell vaccinering i den här åldersgruppen i nuläget.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten i samråd med Svenska barnläkarföreningen vaccinering av 12-15-åringar i riskgrupp. I mitten av juli såg statsepidemiolog Anders Tegnell det inte som motiverat att i nuläget generellt erbjuda vaccin till dem som är yngre än 16 år och inte tillhör riskgrupp. Han uteslöt dock inte att det kan komma att ändras.

– Vi håller den frågan under bevakning. Och vi får väl se, sa han till Läkartidningen och fortsatte:

– Där finns ju än så länge betydligt mindre säkerhetsdata och också betydligt mindre erfarenhet av behovet. Ju länge ner i åldrarna man går, desto mindre är riskerna att bli allvarligt sjuk och för att sprida smittan vidare. Och exakt i vilken ålder det inte är meningsfullt, rimligt eller etiskt motiverat att vaccinera – vet vi ju inte i dag.