Av de 20 regioner som har svarat på TT:s enkät om tillgången på neurologer, råder en brist i 14. Fem av dem uppger dessutom att bristen är så stor att de tvingats avvisa patienter med kronisk migrän till förmån för andra patientgrupper.

Det gäller för landets tre största regioner, det vill säga Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Men även för Region Östergötland och Region Västerbotten, enligt TT:s granskning.

Bristen kopplas bland annat till att behovet av neurologer ökat inom såväl akutsjukvården som bland patienter med långvariga sjukdomar. På senare år har exempelvis patienter med MS och stroke fått tillgång till framgångsrik behandling.

Patrik Vigren, verksamhetschef på neurologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, konstaterar också att neurologer på mindre sjukhus ofta får gå medicinjourer, i stället för att faktiskt arbeta som just neurologer.

– Det leder till att neurologerna flyttar till universitetssjukhusen, eller så byter de inriktning under ST och blir till exempel geriatriker eller rehabiliteringsläkare, säger han.

Att så många regioner uppger sig ha brist på neurologer kommer inte som någon nyhet för Marina Tuutma, andre vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Distriktsläkarföreningen. Enligt Läkarförbundet beror bristen på att landets regioner inte klarat av sitt utbildningsuppdrag.

– Neurologi är ett bra exempel på när dimensioneringen släpar efter de medicinska framgångarna. För tio år sedan ställde man mer diagnos, men hade mindre möjligheter att behandla. I dag finns fler mediciner och behandlingsmetoder och då måste regionerna se till att utbilda fler, säger hon till TT.

Läkarförbundet vill att Socialstyrelsen får det övergripande ansvaret för planering och uppföljning när det gäller utbildning av specialistläkare. De tycker också att staten bör ha ansvaret för finansieringen, för att få en jämlik vård i landet.

Brist på neurologer i 14 regioner

Ingen brist: Dalarna, Gotland, Värmland, Kalmar, Örebro och Halland.

Brist: Stockholm, Västra Götaland, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Skåne, Västernorrland, Gävleborg, Västerbotten och Sörmland.

Viss brist: Blekinge, Uppsala, Kronoberg, Västmanland och Östergötland.

Här har bristen lett till att migränpatienter avvisats:

Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten.

Norrbotten har inte kunnat ge något svar.

Källa: TT.