Tidigare i somras avslöjade Dagens Nyheter att det finns vårdgivare som går med på patienters önskemål om att vårdas av etniskt svenska läkare och tandläkare.

Granskningen har väckt stor uppmärksamhet. DO Lars Arrhenius meddelade i slutet på juli att han planerar att kalla till sig ansvariga i regionerna och några av de stora vårdgivarna för att ta upp frågan om rasism och diskriminering inom vården. Tanken är att samla på sig underlag inför en eventuell tillsyn.

Och nu har alltså en inbjudan skickats till samtliga regioner om ett digitalt dialogmöte den 14 september. Enligt Dagens Medicin skriver Lars Arrhenius i inbjudan att han ser frågan om diskriminering och rasism inom vården som mycket allvarlig.

»Det finns anledning att säkerställa att tydliga riktlinjer finns på plats och att en effektiv implementering genomförs. I sin roll som arbetsgivare har regionerna en skyldighet att vidta så kallade aktiva åtgärder genom ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter«, skriver han enligt tidningen.

Även socialminister Lena Hallengren (S) har aviserat att hon kommer att bjuda in både fack och vårdgivare till ett möte för att diskutera diskriminering. Det mötet ska troligtvis hållas i slutet av augusti och även jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) kommer att delta.

 

Läs även:

Vårdgivare kallas till DO

Distriktsläkarföreningen: Politikerna måste ta ansvar för att vårdval aldrig baseras på etnicitet

Läkarförbundet kommer att ta upp etnisk diskriminering med SKR

Val av läkare utifrån etnicitet strider mot regioners riktlinjer

Sylf, SLF student och Sjukhusläkarna: Samtliga Sveriges vårdgivare måste ta sina anställda i försvar

Vårdgivare sa ja till önskemål om »etnisk svensk« läkare