Under sommaren har såväl svenska som utländska medier rapporterat att kvinnor i ett flertal länder drabbats av störningar i menscykeln efter vaccinering mot covid-19. I Sverige handlar det om 300 till 400 rapporter till Läkemedelsverket, enligt SVT Nyheter. Allt från oregelbunden mens till blödning efter klimakteriet har rapporterats.

Efter att ha haft frågan uppe på sitt senaste möte konstaterar EMA:s säkerhetskommitté att det hittills inte finns några bevis för att vaccinering mot covid-19 kan störa menscykeln.

Säkerhetskommittén påpekar också att mensrubbningar är något som är mycket vanligt och kan uppstå även om det inte finns någon bakomliggande medicinsk orsak.

Säkerhetskommittén fortsätter dock att hålla ögonen öppna för ett eventuellt orsakssamband. Alla företag bakom de coronavaccin som godkänts i EU har därför uppmanats att inkomma med ytterligare data som har med saken att göra.