Enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten har 58,9 procent av landets kvinnor över 18 år fått två doser vaccin. För männen är motsvarande siffra 52,7.

Att männen släpar efter i vaccinationstakt har tidigare förklarats med att man inledningsvis vaccinerade äldre och personal inom vård och omsorg – det vill säga grupper där kvinnor är överrepresenterade.

– Vi har en väldigt hög täckningsgrad bland de allra äldsta, och i de åldersgrupperna finns det också fler kvinnor än män, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner till Svenska Dagbladet.

Men nu visar det sig att könsskillnaderna består även sedan vaccinationerna öppnat upp för de yngre åldersgrupperna.

– För några veckor sedan noterade vi en väldig skillnad mellan kvinnor och män i gruppen 20–24-åringar. Det handlade om 12–13 procentenheter, där vaccinationsgraden bland männen låg på runt 45 procent och bland kvinnorna på 58, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland, till tidningen.

Enligt Tina Andersson, regionutvecklare vid Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen, är det än så länge svårt att säga vad skillnaderna i vaccinationstakt beror på.

– Men vi vet att det avspeglar det mönster som vi ser i stort kopplat till hälso- och sjukvård: att män på gruppnivå söker vård i ett senare skede än kvinnor, att de ofta har hunnit bli sjukare när de väl uppsöker vården, och att de tycks möta högre trösklar för att kontakta vården generellt, säger hon till SvD.