Sedan början på juni har antalet fall av covid-19 ökat globalt. Under de senast veckorna har smittspridningen också ökat i Sverige. Den så kallade 14-dagarsincidensen ligger nu på 78 fall per 100 000 medborgare.

– Mellan vecka 30 och 31 ökade antalet fall med 33 procent. Så vi har en ökning, men vi är fortfarande på relativt låga nivåer, sa Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, på dagens myndighetsgemensamma pressträff.

Det är i åldersgruppen 20–49 år som antalet fall ökar allra mest. I de äldre åldersgrupperna, där många nu är vaccinerade, är det fortsatt låg smittspridning.

– 77 procent av alla konstaterade fall är 40 år eller yngre. Och det är till stor del de grupper där vi har lite lägre vaccinationstäckning och där man kanske också har mer kontakter med andra människor, sa Sara Byfors.

Även inom intensivvården syns en svag ökning av patienter med covid-19. Enligt de senaste siffrorna vårdas nu 29 covidpatienter på Iva, vilket kan jämföras med 25 patienter en vecka tidigare.

På landets Iva-mottagningar finns ytterligare 258 patienter som inte har covid-19.

– Vi har 399 disponibla Iva-platser varav 287 är belagda, sa Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Ingen region rapporterar kritisk eller allvarlig påverkan kopplat till covid-19, men fem regioner rapporterar betydande påverkan på sjukvården.

– Det som regionerna nämner i sin rapportering är att det är en hög belastning på akut- och ambulanssjukvård. Sen flyttar man fortfarande Iva-patienter inom och mellan regionerna, sa Zara Warglo.