De nya scenarierna rör perioden 20 augusti till den 20 november 2021 och ingår i Folkhälsomyndighetens femte delrapport till regeringen. Det handlar inte om en prognos, utan möjliga förlopp enligt Folkhälsomyndigheten. Scenarierna berör både på den nationella och den regionala nivån.

Alla tre scenarier pekar på ökad spridning med ökat behov av slutenvård och intensivvård – dock på betydligt lägre nivåer än tidigare under pandemin eftersom en stor del av befolkningen är vaccinerad. I det värsta scenariot beräknas ungefär 70 personer per dag få läggas in på sjukhusens vanliga vårdavdelningar, samt tio inom intensivvården. Oktober bedöms bli en ny topp.

Samtidigt är osäkerheten kring utvecklingen stor eftersom viruset ständigt överraskat och fortsätter att överraska. Enligt Folkhälsomyndigheten är det svårare att bedöma läget framåt nu, jämfört med under pandemins tidigare faser. Myndigheten påpekar att utvecklingen varierat mycket mellan olika länder i EU den senaste tiden.

– Det beror bland annat på att mycket fortfarande är okänt om viruset. Det är till exempel inte helt klarlagt hur mycket mer smittsam deltavarianten är. Det finns också en stor risk för klusterutbrott bland ovaccinerade grupper. Även människors kontaktbeteende och följsamhet till rekommendationerna påverkar hur smittspridningen utvecklas, säger generaldirektör Johan Carlson i ett pressmeddelande.

Myndigheten beräknar att deltavarianten, som sedan en tid är helt dominerande, är mellan 60–70 procent mer smittsam än alfavarianten. Det finns även data som indikerar att vaccinationen inte fungerar lika väl när det gäller deltavarianten.

Vaccinering av så många som möjligt över 16 år och uppåt ses som viktigast för att hålla smittspridningen i schack. Särskilt viktigt är det för äldre och dem som jobbar inom hälso- och sjukvården, äldreomsorg och skola. Totalt har cirka 6,6 miljoner personer i befolkningen över 18 år fått minst en dos och 5,1 miljoner personer har fått två vaccindoser.

Goda möjligheter till testning och en effektiv smittspårning är också centralt, enligt Folkhälsomyndigheten.

Myndighetens bedömning är att nuvarande restriktioner, råd och rekommendationer om att exempelvis jobba hemma och testa sig vid symtom bör kvarstå ännu en tid tills vaccinationstäckningen är högre. Den smittsamma deltavarianten innebär att vaccinationstäckningsgraden behöver vara högre än vad som tidigare bedömts som tillräckligt för att förhindra en omfattande smittspridning i samhället, enligt myndigheten.

De tre scenarierna

För samtliga tre scenarier under perioden 20 augusti till 20 november 2021 har en ökning av kontakter antagits mellan människor från början av juli. Även en högre smittsamhet av deltavarianten har antagits.

Scenario 0:

Deltavarianten antas vara 60 procent mer smittsam än den tidigare dominerande alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till en nivå som ligger mellan försommarens nivåer och nivåerna före pandemin.

Scenario 1:

Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar mer än i scenario 0.

Scenario 2:

Deltavarianten antas vara 70 procent mer smittsam än alfavarianten. Kontakterna i befolkningen ökar till samma nivåer som innan pandemin.