I maj 2020 genomförde Folkhälsomyndigheten en enkät för att undersöka om pandemin kan ha medfört att färre personer besökt hälso- och sjukvården trots behov. Frågorna gällde dels om man var orolig för att inte få vård på grund av omprioriteringar i sjukvården, dels om man själv valt att inte söka vård på grund av restriktioner eller av oro att bli smittad.

Nu har enkäten följts upp och resultatet visar att oron för att inte få vård hade minskat från 48 procent i maj 2020 till 39 procent i maj 2021. I den äldre gruppen (70-84 år) var minskningen ännu tydligare, från 60 procent i maj 2020 till 44 procent i maj 2021.

Våren 2020 svarade 20 procent att de undvikit att söka vård trots att de egentligen skulle behöva. Ett år senare var motsvarande siffra 17 procent. Men bland de äldre var nedgången betydligt större – från 32 till 18 procent.

– I synnerhet äldre personer bör uppmuntras att söka vård vid behov och inte ställa in planerade besök utan att först diskutera med hälso- och sjukvården. Därför är det positivt att andelen äldre personer som anger att de undvikit att söka vård har minskat med 14 procentenheter mellan maj 2020 och maj 2021, säger Karin Guldbrandsson, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.