Västra Götalandsregionen har under några år haft en svagt positiv utveckling med förbättrad tillgänglighet. Men inför sommaren stod det klart att drygt 30 000 patienter väntade på operation, ungefär 3 000 fler gentemot samma tidpunkt tidigare år.

Att vänta på operation definieras som att en operationsanmälan har gjorts för patienten. Det är också cirka 3 000 fler patienter som väntat för länge, alltså över 90 dagar. Totalt är det drygt 14 000 som väntat över 90 dagar.

Levi Siljemyr. Foto: Västra Götalandsregionen

– Pandemin har slagit väldigt brett. Det är inom de stora opererande specialiteterna där vi har störst väntetider, säger Levi Siljemyr, enhetschef för produktionsstyrning och köpt vård i Västra Götalandsregionen.

– Ett exempel på ett sådant område är knä- och höftproteser som har fått kraftigt förlängda väntetider för att man har behövt göra andra prioriteringar på kortare sikt.

Förra hösten bildades särskild tillgänglighetsledning. Där ingår ledningsrepresentanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna i regionen. Deras uppgift är att se till att regionen klarar garantitiderna.

Med andra och tredje vågen i pandemin har arbetet skjutits upp. Men till hösten beräknas det komma i gång. Och målet är att vårdgarantin ska klaras till utgången av 2022.

– Vår förhoppning är att personalen har haft en möjlighet att återhämta sig när sommaren är över. I sådana fall är det först när det närmar sig hösten som vi kan ta några steg framåt i en märkbar riktning, säger Levi Siljemyr.

Primärt handlar det om att skala upp kapaciteten för operationer. Det ska göras både på sjukhusen som drivs i regionens regi, och genom avtal med privata aktörer.

Västra Götalandsregionens fem sjukhusförvaltningar har fått frågan om vad de kan göra för att hjälpa till att ta en större mängd patienter. Det kan både innebära att sjukhusen hjälper varandra med resurser, och att patienter får åka till andra sjukhus inom regionen än vad de normalt skulle göra.

Därutöver ska privata aktörer användas i större omfattning.

– Redan under pågående pandemin har vi ökat nyttjandet av privata vårdgivare rätt markant. Vi har haft ett jättefint stöd från dem, säger Levi Siljemyr.

Historiskt sett har det bara funnits vårdavtal inom en del områden där det ansetts befogat. Men med de växande köerna under pandemin har regionstyrelsen beslutat att det ska finnas avtal inom samtliga vårdområden. Det ska garanteras genom ett underlag från tjänstemannaberedningen som ska presenteras under hösten.

– Tidigare har vi till exempel inte haft avtal på alla områden inom ortopedin och inget avtal inom exempelvis lungsjukvård. Men nu arbetar vi för att säkerställa att vi har upphandlade vårdavtal inom samtliga vårdområden.