Onsdagen den 4 augusti berättade Andreas Fischer, specialistläkare i kirurgi på Södersjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna i Stockholm, i Läkartidningen att läget var »jätteallvarligt« på sjukhuset. Då hade det framkommit att resurser saknats för att klara akuta operationer och att patienter som behövt operation inom ett dygn skickats vidare till Ersta sjukhus, ett specialistsjukhus i Stockholm.

I Aftonbladet berättas att ett 30-tal sjuksköterskor sagt upp sig och i Dagens Nyheter uppger en sjuksköterska följande, den 5 augusti.

– Under helgen var vi flera som tvingades jobba dubbelt, och ansvara för två fysiska platser på akuten – en sjuksköterska på 40 patienter. Det är katastrofläge när det gäller bemanningen. Det är inte patientsäkert.

Även Johan Stormdal Starck, ST-läkare på sjukhusets akutmottagning, är orolig för patientsäkerheten.

– Vissa av våra patienter skulle behöva få ett snabbt omhändertagande, som de som kommer in med en hjärtinfarkt. I stället får de vänta i timmar på läkemedel och behandling. Andra grupper har akut smärta eller farliga tillstånd som tarmvred, säger han bland annat, till Aftonbladet.

Johan Stormdal Starck konstaterar också:

– Vi lider väldigt mycket med våra patienter. Vi önskar att de äldre kunde få en värdigare sista tid i livet. Många av dem som kommer in här är förvirrade och mycket sjuka. Vi vill göra så gott vi kan, men många gånger hinner vi inte ens hjälpa de äldre till toaletten i tid.

Till den ansträngda situationen ska läggas, som Läkartidningen tidigare berättat, att Södersjukhuset har ett stort sparkrav på sig. 80 miljoner behöver sparas under nästa år.

Annelie Liljegren, chefläkare i beredskap på Södersjukhuset, uppger för Dagens Nyheter att ledningen är optimistisk när det gäller möjligheten att rekrytera ny personal. Annelie Liljegren hävdar också att hon inte känner igen bilden av extremt långa väntetider på akuten.

– Jag tror inte att någon patient behövt vänta ett dygn på att få träffa en läkare. Rutinen är att man blir prioriterad som patient. Därför kan vi säga, att det är klart att det är patientsäkert, säger hon till Dagens Nyheter.