Den 25 juni i år infördes möjligheten till aktiv dödshjälp i Spanien, då den lag som reglerar rätten att begära och få hjälp att dö i vissa fall av obotlig sjukdom eller sjukdom som orsakar outhärdligt lidande trädde i kraft. En äldre kvinna bosatt i Baskien rapporteras nu ha blivit den första som beviljats dödshjälp i landet. Den 86-åriga kvinnan avled den 23 juli – nästan på dagen en månad efter att lagen trädde i kraft, skriver den spanska dagstidningen El Pais.

Kvinnan fick, i enlighet med det livstestamente hon upprättat för tio år sedan, läkarhjälp att somna in i hemmet omgiven av familjemedlemmar. När kvinnan upprättade sitt livstestamente var hon fortfarande vid fullt medvetande, och mycket tydlig med sin önskan om aktiv dödshjälp när hon på grund av sjukdom förlorat sin autonomi. När den spanska dödshjälpslagen trädde i kraft den 25 juni var kvinnan sedan länge sängliggande, kunde inte röra sig och hade förlorat sina kognitiva förmågor samt förmågan att kommunicera med sin omgivning.

Familjen lämnade omgående in begäran om aktiv dödshjälp för kvinnans räkning till sin husläkare, som dock åberopade möjligheten att säga nej, men enligt El Pais löste det offentliga sjukvårdssystemet i Baskien (Osakidetza) snabbt situationen genom att hitta en annan läkare som var villig att följa familjen under processen. Efter granskande av bland annat medicinska rapporter gav en särskild kommission sitt slutgiltiga godkännande, och den 23 juli hjälpte ett team av läkare och sjuksköterskor patienten med administrering av det läkemedel som orsakade hennes död.

Dödshjälp är inte tillåtet i Sverige, medan till exempel Belgien, Nederländerna, Schweiz, Kanada och vissa delstater i USA har regleringar som tillåter dödshjälp. Läkare som skriver ut läkemedel till någon i syfte att personen ska kunna beröva sig själv livet riskerar deslegitimering, då detta kan strida mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Debatten om dödshjälp blossar upp med jämna mellanrum i Läkartidningen, nu senast under våren 2021 efter att en enkätundersökning från Läkarförbundet visat att 4 av 10 läkare ställer sig positiva till legalisering av dödshjälp. Frågan tenderar att dela kåren i två läger – för och emot läkares inblandning i en sådan handling.

Läs mer:
Läkarförbundet bör kräva utredning om frivillig dödshjälp
Dödshjälp får inte vara läkares sätt att hantera lidande
Vi behöver en utredning om frivillig dödshjälp