Cirka 40 procent av patienterna med covid-19 som behöver intensivvård vårdas i Västra Götaland. Enligt de senast rapporterade siffrorna intensivvårdas 42 personer med covid-19 i Sverige. 16 av dem tas om hand på sjukhus i Västra Götaland.

– Jag vet inte riktigt vad som gör det. Men det går ju upp och ner, för några veckor sedan var Värmland väldigt hårt drabbat. Jag tror att det är så att man får in smittan, det råkar bli klusterutbrott och man hamnar i en situation där man under några veckor har ökad smittspridning, säger Nina Widfeldt, regional beredskapsöverläkare som samordnar Iva-platserna i regionen, till tidningen Göteborg-Posten.

Trycket på sjukvården i regionen har på kort tid ökat markant. För två veckor sedan var det sju patienter med covid-19 som behövde intensivvård. Den 27 augusti var det 16 stycken. Många av dem är ovaccinerade. Totalt har regionen 59 inneliggande patienter.

Förra veckan var det 1 030 nya coronafall i regionen. Det är första gången på nästan tre månader som siffran är så pass hög.

Enligt Nina Widfeldt är taket nått i regionens Iva-planering. Det är fortfarande sommarbemanning inom vissa verksamheter och extrapersonal har fått ringas in för att fler platser ska kunna öppnas.

– Generellt kan man säga att trycket på intensivvården är högt, inte bara av den covidrelaterade vården utan totalt sett, säger Nina Widfeldt.

Ytterligare en förändring är att en större andel av covidpatienterna i regionen behöver intensivvård: omkring 25 procent av alla inlagda covid-19-patienter, jämfört med 15 procent tidigare under pandemin.

Nina Widfeldt ser den dominerande och mycket smittsamma deltavarianten som en förklaring till det.

– Det går nog inte komma runt att det är förklaringen. Den är mer smittsam och det drabbar dem som inte är vaccinerade hårt, varav många tyvärr blir ordentligt sjuka, säger hon till Göteborgs-Posten.

Den senaste veckan rapporteras en femprocentig ökning av Iva-patienter i Sverige. De fyra regioner som, förutom Västra Götaland, har flest covid-patienter per capita i nuläget är Örebro, Sörmland och Blekinge.