Det är sedan tidigare känt att det finns ett samband mellan influensa och risken för att drabbas av hjärtinfarkt.

Nu visar en större randomiserad Örebroledd studie att kranskärlspatienter som tidigt får en spruta influensavaccin har en minskad risk för förtida dödsfall.

Studien genomfördes vid sjukhus i åtta länder, däribland Sverige, från och med oktober 2016 till februari 2020. Totalt deltog 2 571 patienter i studien, varav 18 procent kvinnor. Medelåldern bland deltagarna var 60 år.

Deltagarna tilldelades antingen influensavaccin eller placebo inom 72 timmar efter ett kranskärlsingrepp eller en sjukhusvistelse på grund av hjärtinfarkt eller annan akut kranskärlssjukdom.

Effektmåttet bygger på en sammanställning av dödsfall, hjärtinfarkt och stentorsakad blodpropp upp till 12 månader efter insjuknande.

– Vår studie är den hittills största randomiserade på det här området och resultaten är signifikanta. Dödsfall av olika orsaker, antalet hjärtinfarkter och stentorsakade blodproppar minskade sammantaget med 28 procent i den vaccinerade gruppen jämfört med placebogruppen. Dödsfall av kardiovaskulära orsaker minskade med hela 41 procent hos den vaccinerade gruppen, säger Ole Fröbert, professor vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande från Hjärt-lungfonden.

Nu hoppas forskarna och Hjärt-lungfonden, som medfinansierat studien, att influensavaccination ska bli standard i behandlingen efter akuta kranskärlssyndrom.

– Vårt resultat indikerar också att det borde bli en del av rutinbehandlingen på sjukhus, men det är ju upp till andra att värdera och se om de håller med, säger Ole Fröbert till nyhetsbyrån TT.

Studien presenteras i dag, måndag, under European congress of cardiology.