Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län. Foto: Region Örebro

– Det är klart att det är en besvikelse, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, till Läkartidningen.

– Vi valde ju att gå till en upphandling med en förhoppning om att vi snabbare skulle kunna öppna förlossningskliniken i Karlskoga, än om vi skulle göra det i egen regi. Så ur politiskt perspektiv behöver vi nu backa tillbaka till ursprungsplanen.

Det var i juni 2019 som förlossningen i Karlskoga stängde efter att verksamhetschefen bedömt att det inte gick garantera patientsäkerheten för akut sjuka nyfödda barn. En nyckelfråga var brist på personal med rätt specialistkompetens.

Utsikterna för rekrytering och inhyrning av personal var dåliga. Och utbildning av egen personal skulle enligt en utredning ta omkring fem år. Därför beslutade det politiska styret i Region Örebro län (S+KD+C) i fjol att förlossningen skulle upphandlas och drivas av en privat entreprenör för att på så sätt kunna starta tidigare. Politikerna hoppades på en start redan i början av 2022.

Men nu blir det alltså inte så. Enligt Karin Sundin finns dock en bred politisk uppslutning om att det fortsättningsvis ska finnas en förlossningsverksamhet i Karlskoga.

Vad har man för tidshorisont nu när man måste driva verksamheten i egen regi?

– På hälso- och sjukvårdsnämndens möte i går gav vi uppdraget till sjukvårdsdirektör Jonas Claesson att gå tillbaka till den plan som egentligen låg på bordet när vi valde att gå till upphandling. Det vill säga: Vad krävs det för att öppna förlossningen i egen regi igen? Han fick uppdraget att komma tillbaka till mötet i september med en uppdaterad tidsplan, säger Karin Sundin och fortsätter:

– Vi fattade beslutet om upphandling i februari 2020. Så det har förflutit lite tid.

Har ni fått några indikationer på varför ingen ville lämna anbud?

– Ja, från en av de stora aktörerna där man gör bedömningen att det är det låga antalet förlossningar som gör det svårt att bedriva en verksamhet med hög kvalitet och patientsäkerhet.

Verksamhetschefen för kvinnokliniken i Region Örebro län, överläkare Gill Kullberg, skriver i ett mejl till Läkartidningen att »ett återöppnande i regionens regi kräver omfattande rekryteringar och utbildningsinsatser. De nyckelspecialiteter som krävs är svårrekryterade, därmed är bedömningen att det kommer det att ta lång tid innan ett återöppnande i Region Örebros regi är möjligt«.

 

Läs även:

Förlossningen i Karlskoga klar att upphandlas

Kommuner vill bli delägare i Karlskoga lasarett

Ytterligare ett steg mot privat förlossning i Karlskoga

Politikerna vill upphandla förlossningen i Karlskoga

Läkarföreningen: »Ett rimligt beslut att lägga ner«

Förlossningen i Karlskoga: »Inte sannolikt att vi kan öppna i år«

Politiker: Förlossningen i Karlskoga ska öppna igen

Hallengren kallar till möte om förlossningsvården

Läkare i Örebro: »Vi klarar inte två jourlinjer på kvinnokliniken«