Nu får de sista bitarna i Region Västernorrlands kritiserade sparpaket grönt ljus. De första delarna röstades igenom av regionfullmäktige före sommaren. Resten av förslagen återremitterades efter protester från oppositionen, som krävde bättre beslutsunderlag.

För en vecka sedan klubbade regionstyrelsen (S, M och L) igenom förslagen utan att ha gjort några förändringar. Under onsdagen togs besparingsåtgärderna upp i regionfullmäktige för ett slutligt beslut. Fyra av de fem kvarvarande förslagen klubbades igenom efter en känsloladdad debatt.

Det handlar om att dra ner vårdplatser inom närsjukvården i Sollefteå och Sundsvall, en minskning av vårdplatser inom Iva i Sollefteå och Örnsköldsvik och en nedläggning av den akutgeriatriska avdelningen i Sundsvall. På torsdagen klubbades även det sista sparförslaget i paketet igenom, som handlar om att slå samman onkologavdelningen och lungavdelningen på Sundsvalls sjukhus. Det innebär att fem vårdplatser försvinner.

Oppositionen (V, SD, KD och SJVP) reserverade sig mot besluten.

– Jag är arg för att man fortsätter med nedskärningar och jag är övertygad om att det inte kommer minska stafettberoendet, säger Nina Orefjärd (V), en av dem som reserverade sig vid besluten, till P4 Västernorrland.

Men majoriteten beskriver åtgärderna som nödvändiga.

– Att ha kvar nuläget i vården är inte möjligt. Vi kan inte fortsätta som vi gör i dag. Den vägen finns inte, sa Elina Backlund Arab (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, om det stora sparpaketet.

Bakgrunden är att regionen har gått med underskott många år och de höga hyrkostnaderna pekas ut som ett stort problem. Regionfullmäktige har krävt att budgeten ska vara i balans till 2022.

Det förslag som väckt mest kritik är neddragningarna inom intensivvården vid Sollefteå sjukhus. Det handlar om att omvandla de åtta platserna på intensivvårdsavdelningen till en så kallad intermediärvårdsavdelning (IMA) med fem platser. Avdelningen ska kunna vårda samma typer av patienter som i dag, förutom patienter som behöver invasiv ventilatorbehandling eller CRRT.

Pia Lundin från Sjukvårdspartiet (SJVP), regionråd i opposition, har varnat för ökade patientsäkerhetsrisker och dyrare kostnader om respiratorvården avvecklas. Hon är i grunden specialistsjuksköterska och har tidigare varit chef för Iva i Sollefteå.

Förslaget har även väckt skarp kritik från de två läkarföreningarna i Västernorrland – Medelpads och Ångermanlands läkarförening. MBL-förhandlingarna slutade i oenighet med både Saco och Ångermanlands läkarförening, Vårdförbundet och Kommunal. De har bland annat påpekat att det finns iva-patienter som är för instabila för transport och att det på sikt blir svårt att upprätthålla kompetensen hos iva‐läkare och bedriva utbildning av nya specialistläkare i Sollefteå, vilket riskerar att leda till högre hyrläkarkostnader.

I snitt vårdas 34 patienter per år i respirator i Sollefteå. Onsdagens beslut innebär att de patienterna framöver kommer tas om hand på ett annat sjukhus i regionen.

Även andra delarna i sparpaketet har väckt kritik. I en debattartikel i Sundsvalls Tidning varnar specialistläkaren Joakim Eriksson för att neddragningen av vårdplatser vid Länssjukhuset i Sundsvall kommer att slå hårt mot sjukvården:

»Ingen ska tro att vi inte har behov av dessa platser. Medicinavdelningarna har under lång tid haft omkring 20–30 procent fler patienter än det finns bemanning för. Många av oss har ändå haft en förhoppning om att situationen ska lätta på sikt – genom att anställa fler sköterskor kan några av de stängda vårdplatserna öppnas igen. Det hoppet släcks definitivt nu«, skriver han i artikeln där han även varnar för konsekvenser som mer överbeläggningar och korridorvård.

Läs också:

Narkosläkare:»I dag blir det begravning för Iva i Sollefteå«

Oro för personalflykt efter sparförslag i Västernorrland

Färre vårdplatser ska spara pengar i Västernorrland

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag

KÄRVT EKONOMISK LÄGE I REGION VÄSTERNORRLAND

Regionen har gått med underskott många år. Höga hyrkostnader pekas ut som ett stort problem. Regionfullmäktige har krävt att budgeten ska vara i balans till 2022. För att klara det måste kostnaderna reduceras med nära 500 miljoner kronor.

I höstas anlitade regionledningen två externa konsulter för att få hjälp med att sänka kostnaderna. Det är deras förslag som ligger till grund för de sex aktuella delförslagen som den styrande majoriteten (S, M och L) lagt fram. Några av förslagen har redan röstats igenom av regionfullmäktige i början av sommaren.