Nu kan alltså Jörgen Svidén summera det ett och ett halvt år som Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) haft det fulla ansvaret för tillsyn av hur etikprövningslagen efterlevs.

Fram till mitten av juni i år hade myndigheten fått in runt 25 anmälningar om tillsyn och startat runt 40 egeninitierade ärenden. Myndigheten hade också lämnat över ett tiotal fall av misstänkta brott mot etikprövningslagen till åklagarmyndigheten.

– Så fort det finns misstanke om brott mot etikprövningslagen så är vi enligt etikprövningslagen skyldiga att göra en åtalsanmälan. Det ligger inte på oss utan på åklagaren att bedöma hur allvarligt det är, säger Jörgen Svidén, kanslichef på ÖNEP.

Det mest uppmärksammade fallet gäller de Uppsalaforskare som enligt ÖNEP testade ett stort antal vänner och bekanta för antikroppar mot covid-19 utan att ha etikprövningstillstånd i april förra året.

Här pågår förundersökning och Åke Lundkvist, professor i virologi som beskrivits som ansvarig forskare, har delgivits misstanke om brott mot etikprövningslagen. Åklagare hade i mitten av juni inte fattat beslut om eventuellt åtal. I maj åtalsanmälde ÖNEP ytterligare ett ärende där Åke Lundkvist beskrivs som ansvarig.

Jörgen Svidén konstaterar dock att skyldigheten att anmäla allt som misstänks bryta mot etikprövningslagen kan göra att myndigheten också lämnar över en del ärenden som kan tyckas mindre allvarliga.

– Av dem vi har fört vidare till åtal har några lagts ned eftersom det har bedömts som ringa. Och ja, vi kanske håller med om det, men det är inte vi utan åklagaren som gör den bedömningen, säger han.

Där skulle Jörgen Svidén gärna se en ändring i etikprövningslagen.

– Det vore bättre om vi ibland – liksom en del andra myndigheter med tillsynsuppgift – hade möjlighet att rikta kritik i stället för att åtalsanmäla. Det vore bättre om vi själva hade möjlighet att göra en viss bedömning av hur pass allvarligt något är.

Han påpekar dock att myndigheten antagligen ändå skulle åtalsanmäla en hel del av det som många skulle anse som ringa.

– Det handlar om att skapa kunskap om att har man fått ett beslut så måste man följa det beslutet. Man kan inte välja ut delar av det, säger Jörgen Svidén.

Inflödet av anmälningar om tillsyn har varit mindre än han trott att det skulle vara så här långt.

– Ja, jag hade förväntat mig långt fler än vi har fått, säger han.

När ÖNEP fick uppdraget var planen också att åka ut och på plats syna hur väl forskningsutförare håller sig till etikprövningslagen.

– Det har vi inte kunnat göra under pandemin, så det har blivit skrivbordsinspektioner. Men det gäller ju för alla, så det är inget vi beklagar, säger Jörgen Svidén.