Pandemin har inneburit distansundervisning för många läkarstudenter. Vissa universitet har redan tidigare arbetat så i viss utsträckning, såsom Umeå som har utbildning på fyra studieorter. Andra har börjat utforska formen de senaste ett och ett halvt åren.

Läkarsektionen inom studenternas medicinska förening på Karolinska institutet (KI) gjorde i våras en enkät för att undersöka inställningen till distansundervisning, också efter pandemin. Enkäten skickades via mejl till alla läkarstudenter som läste på vårterminen, varav 398 svarade. Totalt har KI drygt 1 700 läkarstudenter.

Louisa Azizi, ordförande i Läkarsektionen. Foto: Läkarsektionen

– Covid-pandemin öppnade dörrar för en mer digitaliserad undervisning på KI. Och vi i Läkarsektionen har ju sedan innan pandemin vetat att studentopinionen låg åt hållet att pröva mer distansundervisning, främst i form av föreläsningar, säger Louisa Azizi, ordförande i Läkarsektionen.

De flesta i undersökningen, 60 procent, svarade att de föredrog föreläsning på distans framför föreläsning på plats. Men ännu fler, över 90 procent, ville åtminstone ha en del undervisning på distans.

Faktum är att ungefär 75 procent svarade att de ville ha hälften eller mer än hälften av föreläsningarna på distans. En tredjedel tyckte att allt skulle vara på distans.

När det gäller seminarier, som i regel kräver mer aktiva deltagare, är det tvärtom. 63 procent vill ha dem på plats och 37 vill att de är på distans. Och när det kommer till praktiska moment vill 95 procent göra dem på plats.

– Det är inte alla undervisningsmoment man vill ha på distans, säger Louisa Azizi.

– Men det är en stor andel som är positivt inställda till att ha vissa moment i undervisningen på distans. Och det underlättar ju för studenter, till exempel om de har barn. Då skapar det en flexibilitet i privatlivet i relation till studierna.

Som Läkartidningen berättade förra veckan kommer flera universitet ha mer digitalt innehåll i undervisningen också efter pandemin. Det gäller bland andra KI.

– Vi hade planer på att digitalisera redan innan pandemin hände. Det hade bara inte kommit till skott, säger Marie Dahlin, programdirektör för läkarprogrammet på KI.

– Sedan kastades vi in i det och vi har lärt oss jättemycket.

Hon påpekar att många studenter verkar uppskatta flexibiliteten i distansundervisning. Samtidigt spretar svaren lite i undersökningen, och flera vill också ha undervisning på plats. Därför skulle en hybridlösning kanske behövas, som tillåter att en föreläsning hålls både på plats och digitalt samtidigt. Det har dock inte universitetet så mycket erfarenhet av.

– Det tror jag vi skulle behöva lära oss mer om nu när vi ska återgå till campusundervisning, men samtidigt har restriktioner som bygger på att man ska vara hemma vid symtom. Det kommer vara en jättestor utmaning för oss, säger Marie Dahlin.

Nästan alla studenter vill ha möjligheten att delta digitalt på obligatorier. 97 procent svarade att de skulle uppskatta möjligheten att delta på distans om de riskerar missa ett obligatoriskt seminarium på grund av sjukdom eller vabb.

En sak som Läkarsektionen tycker framträder tydligt i enkätsvaren är att studenterna vill ha mer inspelat material.

– Det vi främst såg att studenter gillade med distansundervisningen var tillgången på inspelade föreläsningar, så man kan gå tillbaka till mer komplexa föreläsningar och se om dem för att ta till sig kunskapen ännu en gång och förstå det lite bättre, säger Louisa Azizi.

Rapporten av enkäten finns på Läkarsektionens webbplats.

 

Läs även:

Nya studenter prioriteras när läkarutbildningarna drar igång