Köerna i Norrbotten har tidigare pekats ut som problematiska. Under pandemin har antalet patienter som fått vänta länge på operation ökat kraftigt. I juli i år fick bara 30 procent av patienterna operation/åtgärd inom vårdgarantins 90 dagar. Snittet i hela landet låg på 49 procent.

För att beta av de långa köerna har Region Norrbotten nyligen gått ut med en förfrågan med syfte att upphandla operationstjänster utomlands för 500 miljoner kronor. Som Läkartidningen tidigare har berättat gäller det operationer inom fem specialistområden: ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals.

Samtidigt används bara hälften av operationssalarna vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. Nu riktar överläkare på sjukhuset kritik mot att regionen inte gör tillräckligt för att få igång den egna operationsverksamheten. I dag utförs betydligt färre operationer jämfört med i mars 2020 när covid-19 tog ordentlig fart i Sverige och sjukvården ställdes om.

– På kirurgen, där jag är anställd, opererade vi i 13 salar i veckan innan pandemin. Nu opererar vi på 6,5 operationssalar i veckan. Det har alltså skett en halvering, säger Christoffer Odensten till SVT Nyheter Norrbotten.

Han fortsätter:

– Vi efterfrågar att vi åtminstone kan komma tillbaka där vi var före pandemin. Man kan återanställa, förbättra arbetsvillkor och jobba med scheman och löner.

Kollegan Marcus Sundén stämmer in i kritiken. De bägge överläkarna säger sig vara beredda att jobba extra på kvällar och helger för att beta av operationsköerna och tror att fler kollegor också är villiga att göra det. Marcus Sundén varnar för att nya köer byggs upp om operationstakten inte ökar vid Sunderby sjukhus.

– Om vi under den långa period det kommer ta att jobba bort köerna hela tiden går med underkapacitet bygger vi naturligtvis på med nya köer. Pengarna som satsas nu kanske kommer att hjälpa de patienter som nu väntar och lider i vårdköer, men det kommer till andra patienter under den här perioden och dem måste vi också tänka på, säger han till SVT Nyheter.

Enligt regionrådet Kenneth Backgård (SJVP) är det brist på personal som gör att sjukhuset inte kan hålla igång alla operationssalar. Framför allt är det brist på operationssjuksköterskor.

– Vi tar gärna emot all tänkbar personal som är kompetent och uppfyller de kriterier som vi ställer i regionen. Det gäller operationssköterskor, kirurger och många andra, säger han till SVT.