I våras gjorde Svenska läkaresällskapet (SLS) en enkätundersökning som visade att många föreningar som ger ST-kurser har fått ställa in eller skjuta upp kurser på grund av pandemin. Resultatet visade också att 80 procent av de svarande föreningarna planerar för att digitalisera kurser.

För att stötta föreningarna har Läkaresällskapet nu beslutat att erbjuda en utbildning i hur man kan digitalisera en ST-kurs.

– Vi kommer att arrangera två workshops för ST-kursgivare som vill öka inslaget av distansundervisning i sina kurser med start i september, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i SLS delegation för utbildning, i ett pressmeddelande.

Utbildningen ska innehålla praktiska tips på hur hela eller delar av en kurs kan läggas om till ett digitalt format och hur man kan skapa samma engagemang och delaktighet som i det fysiska rummet.

Samtidigt påpekar Hans Hjelmqvist att digitala satsningar inte kommer att räcka.

– Vi efterlyser även en dialog med staten och regionerna för att hantera det uppdämda utbildningsbehovet, säger han.