– Vi har under en längre period påtalat att regeringen måste sluta med att försöka styra sjukvården via SKR, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale till Dagens Medicin, som tagit del att förbundets skrivelse till Coronakommissionen.

– Man använder SKR som en myndighet, vilket det inte är och organisationen omfattas inte heller av den vanliga transparensen eller offentlighetsprincipen som andra myndigheter lyder under, säger hon.

I brevet till Coronakommissionen, vilken regeringen tillsatte förra sommaren, skriver Läkarförbundet att Sveriges Kommuner och regioner fått en »mycket framträdande roll« i relation till regeringen, statliga myndigheter, kommuner och regioner. Det har exempelvis handlat om ersättningar, testning för covid-19 och vaccination. En fråga där Läkarförbundet och SKR har haft olika åsikter är den om nationella väntelistor för att minska vårdskulden, något förbundet varit för och SKR emot.

Därtill är alltså insynen i arbetsgivar- och intresseorganisationen begränsad för fackförbund, journalister och allmänhet. Sofia Rydgren Stale framhåller att regeringen i stället borde använda faktiska myndigheter, såsom Socialstyrelsen, i politisk styrning av hälso- och sjukvården, alternativt att regeringen ställer krav på SKR om transparens.

Socialminister Lena Hallengren (S) har inte kommenterat Läkarförbundets kritik. Men Staffan Isling, vd på SKR, säger till Dagens Medicin att organisationen inte försöker mörka någonting.

– Sverige har 21 regioner och 290 kommuner och det är rimligt av regeringen att göra ett upplägg där man gör överenskommelser med den organisation som företräder dessa.

Han säger också att SKR och regionerna kommit fram till att det är bättre att regeringen går via SKR än de statliga myndigheterna. När det gäller insyn i SKR:s arbete säger han att alla beslut kommuniceras utåt när överläggningarna är klara. Men att införa den offentlighetsprincip som gäller för myndigheter är inte aktuellt.

– Vi försöker tillämpa offentlighetsprincipen så långt det är möjligt, utom i fråga om vårt arbetsgivaruppdrag, där kan vi inte släppa på informationen, säger Staffan Isling.

Riksrevisionen gav 2017 regeringen kritik för att ha använt SKR (som då hette SKL) för att styra sjukvården. Där framhölls organisationens roll som problematisk och otydlig.

– Regeringen har gett SKL en myndighetsliknande roll utan att ställa motsvarande krav på insyn, ansvar och objektivitet, sa Riksrevisionens granskningschef Robert Boije då.

 

Läs även:

Många vill att staten ska styra vården

Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Riksrevisionen: SKL:s och Socialstyrelsens roller behöver bli mer tydliga