Flera apotekskedjor har på senare år gått in som delägare i vårdbolag. 2018 investerade ICA-gruppen genom Apotek Hjärtat i Min Doktor. I början på förra året stod det klart att statliga Apoteket AB går in som delägare i Doktor 24. Och det finska vårdbolaget Oriola äger Kronans Apotek och är även delägare i Doktor.se.

Men apotekens affärer med vårdbolag har kritiserats. Läkarförbundet anser att det inte är samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart, och att det riskerar att öka kostnaderna för patienterna. Även statens utredare Anna Nergårdh har reagerat på Apotekets köp i Doktor 24. Och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm, har sagt att det »underminerar hela grunden för svensk sjukvård«.

Efter ett regeringsuppdrag lämnade också Läkemedelsverket 2019 en rapport där myndigheten föreslog att öppenvårdsapotek inte ska kunna äga vårdgivare och vice versa.

Nu får den här typen av affärer också kritik från Region Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M). Tillsammans med Magnus Isacson, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (Sfam), skriver hon på Expressen Debatt att apoteken bör förbjudas att äga vårdgivare.

De påpekar att det sedan länge är förbjudet för förskrivare och läkemedelstillverkare att äga apotek, men att det märkligt nog inte finns förbud för apotek att äga vårdgivare. Det finns inte heller förbud för vårdgivare som inte är förskrivare eller läkemedelstillverkare att äga apotek.

»Det finns risk att trovärdigheten och integriteten äventyras när rågången mellan olika intressen är för otydlig. I en allmän och kraftigt skattesubventionerad verksamhet är detta ännu viktigare«, skriver Irene Svenonius och Magnus Isacson. Mest anmärkningsvärt tycker de att statliga Apotekets investering i Doktor 24 är.

Enligt de båda debattörerna hänvisar apotek ibland patienterna till de vårdgivare de samarbetar med, även om patienten är listad på en annan vårdcentral. Dessa har kanske inte en helhetsbild av patienten, och det kan kosta skattebetalarna mer om besöket går utanför listningspengen som patientens ordinarie vårdcentral har.

Irene Svenonius och Magnus Isacson tycker att samarbeten mellan vårdbolag och apotek är av godo, men att samägande är för tveksamt. Därför anser de att regeringen skyndsamt bör ta fram förslag för en ändrad lagstiftning. De förslagen »ska innehålla förbud både mot att apotek får äga vårdgivare och förbud mot att såväl förskrivare och läkemedelstillverkare som vårdbolag får äga apotek«, skriver debattörerna.

 

Läs även:

Apoteket blir delägare i Doktor 24

ICA investerar i Min Doktor

Nergårdh: Apotekets köp i Doktor 24 problematiskt

Läkarförbundet ser risker med att apotek äger vårdföretag