Den styrande majoriteten i Region Västernorrland (S, M och L) har tagit fram ett sparförslag som ska minska kostnaderna i specialistvården med 70 miljoner kronor. Det handlar bland annat om att slå samman flera avdelningar på sjukhusen för att kunna minska antalet vårdplatser.

Förslaget har mött hård kritik – bland annat från de två läkarföreningarna i Västernorrland som har varnat för att förändringarna kommer att leda till personalflykt och ökade hyrläkarkostnader.

Även oppositionen har varit kritisk. Förslaget skulle egentligen ha klubbats av fullmäktige i slutet på juni. Men oppositionen krävde bättre beslutsunderlag och ärendet återremitterades.

Oppositionen ville att förslagen skulle gå tillbaka till hälso- och sjukvårdsnämnden. Men i går, tisdag, klubbade regionstyrelsen åter igenom sparförslaget utan att göra några förändringar. Enligt de styrande politikerna behövdes ingen komplettering, rapporterar SVT Västernorrland.

Oppositionsrådet Jonny Lundin (C) är upprörd över hanteringen av ärendet.

– Vi ansåg ju att det borde ha skickats till hälso- och sjukvårdsnämnden för kompletteringar innan fullmäktige. Men det kom tillbaka utan kompletteringar, riskanalyser eller arbetsmiljöanalyser, säger han till SVT.

Nu ska förslaget upp i regionfullmäktige 25–26 augusti för slutgiltigt beslut.

 

Läs mer:

Kritiserade sparförslag i Västernorrland skjuts upp

Oro för personalflykt efter sparförslag i Västernorrland

Färre vårdplatser ska spara pengar i Västernorrland

Narkosläkare i Sollefteå upprörs av nytt konsultförslag