I våras avsatte regeringen 100 miljoner kronor för forskning som följer upp den pågående massvaccinationen mot covid-19. Nu står det alltså klart att sex forskningsmiljöer får dela på pengarna.

Flera projekt har fokus på vaccinering av immunsupprimerade patienter.

I ett av dem – där fyra regioner deltar – ska forskare bland annat använda nationella register för att titta närmare på om patienter med immunbristsjukdomar får ett skydd mot allvarlig covid-19 efter vaccinering. Projektet leds av Soo Aleman, docent och sektionschef på Medicinsk enhet Infektionssjukdomar på Karolinska universitetssjukhuset.

En annan studie – som också omfattar fyra regioner – leds av Mia Wadelius, överläkare i klinisk farmakologi och professor vid Uppsala universitet. Här handlar det om att ringa in riskfaktorer för allvarliga biverkningar av olika vaccin med hjälp av immunologiska och genetiska analyser.

Läs mer om de sex projekten som fått medel från Vetenskapsrådet.

När Läkartidningen går igenom uppgifter från Etikprövningsmyndigheten visar det sig att ett tjugotal studier som rör uppföljning av covid-19-vaccin hade fått etiskt tillstånd i början av juni.

Att en studie fått etiskt tillstånd är dock ingen garant för att den faktiskt kommer att genomföras.

Som Läkartidningen berättat fick forskare vid Uppsala kliniska forskningscentrum etiskt tillstånd för att i en klusterrandomiserad studie jämföra effekt och säkerhet för de godkända covidvaccinen under vaccinationsprogrammets gång. Läkemedelsverket sa däremot nej, med hänvisning till att läkemedelslagen ställer krav på informerat samtycke från var och en som vaccineras inom ramen för studien.

Enligt forskarna bakom studien innebär det att studien inte kan genomföras.

– Vi har varit väldigt tydliga med att vi bara kan genomföra studien om den inte fördröjer vaccinationsprogrammet eller ökar belastningen på den personal som ska genomföra vaccinationerna. Skriftligt samtycke från varje deltagare kommer att fördröja vaccinationsprogrammet och det kan vi inte acceptera, sa Jonas Oldgren, professor och föreståndare vid Uppsala kliniska forskningscentrum, till Läkartidningen i våras.