Det är i en debattartikel i Dagens Nyheter som bland andra Ingmar Skoog, professor i psykiatri och föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet, efterlyser ett nationellt kunskapscentrum. Det skulle bli den kraftsamling och motor som behövs för att få till en bättre läkemedelsbehandling hos äldre, anser han och hans medförfattare – däribland läkaren och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L).

»Vetenskapen är talande och beslutsfattare såväl nationellt som i regioner och kommuner bedyrar att området är viktigt – ändå händer det för lite«, skriver de.

De pekar bland annat på att andelen individer över 80 år med tio eller fler förskrivna läkemedel per år bara minskat från 52 till 47 procent under perioden 2009 till 2018:

»Fortfarande får alltså närmare hälften av alla 80-plussare över tio läkemedel utskrivna årligen och det har inte förändrats nämnvärt på tio år – trots ökad kunskap om att det kan vara förenat med risker«.

Som Läkartidningen berättat är Ingmar Skoog även aktuell som en av värdarna i Sveriges Radios Sommar i P1. Han sommarpratar i dag, måndag den 2 augusti.